معلم خصوصی و دانش آموزان
 
معلم خصوصی یا مدرس ، مربی ، آموزگار به شخصی گفته می شود که تدریس خصوصی انجام داده و مطالب را بصورت واضح و تخصصی تر به دانش آموزان ارائه می نماید .اینگونه آموزش ها خارج از جریان اصلی نظام آموزش و پرورش ارائه می گردد .
معلم خصوصی به دانش آموزان یا دانشجویانی که میخواهند دروس یا موضوعی را بصورت کامل تر از دروس آموزش و پرورش یاد بگیرند و همچنین برخی دانش آموزانی که در موضوع یا دروسی نیاز به کمک دارند ، مطالب را بصورت حضوری یا مجازی ارائه می دهد .
 دانش آموزانی که امکان حضور در مدارس را به هر دلیلی نداشته ، معلم خصوصی میتواند آنها را در درک مطالب و مفاهیم دروس و موضوعات مورد نیاز  یاری نماید .
سایت تخصصی آموزش یزد در حال حاضر این امکان را فراهم نموده تا معلمین خصوصی استان یزد بتوانند مشخصات ، موضوع یا پایه قابل تدریس ، رزومه تدریس ، تخصص ، نوع تدریس مجازی یا حضوری ، هزینه تدریس ساعتی یا پایه های مختلف نمونه تدریس و … خود را در این وب سایت ثبت نموده تا دانش آموزان و کاربران آموزش یزد با بررسی مشخصات و رزومه معلمین بتوانند باتوجه به نیاز خود ، معلم خصوصی مورد نظر خود را انتخاب نمایند.
خبر خوب آموزش یزد این است که این وب سایت امکان ارائه تدریس خصوصی در بستر مجازی را برای طرفین بصورت رایگان فراهم می نماید . 

برای ثبت مشخصات و رزومه تدریس خود با شماره 09396273322 در ارتباط باشید

معلم خصوصی
دانش آموز